W niedzielę – 22 listopada zespół z parafii św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu wybrał się do Jaksic, w celu promowania ŚDM i aby wychwalać Pana Boga poprzez śpiew.  Ku naszemu zdziwieniu Kościół w bardzo krótkim czasie zaczął się zapełniać. Podczas mszy mieliśmy okazję powiedzieć parę słów o ŚDM i akcji BdB. Tamtejszy proboszcz przyjął nas z otwartymi rękoma, dlatego że w Jaksicach nie mówi się za wiele o Światowych Dniach Młodzieży. Po mszy sprzedawaliśmy gadżety BdB i przepyszne ciasto, które upiekły nam chętne panie z miejscowości. Zainteresowanie Biletem dla Brata było ogromne, toteż zebraliśmy dość pokaźną sumę pieniędzy, która pomoże młodym z rożnych krajów przybyć na spotkanie z Ojcem Świętym. Miłym zaskoczeniem było przyjęcie naszego zespołu przez parafian, którzy wsłuchiwali się na czym polegają ŚDM. Dziękujemy Bogu za ludzi, którzy pomogli nam finansowo i pamiętamy o nich w modlitwie. Mamy także nadzieję, ze wrócimy z wielką chęcią do Jaksic.

Ola Burzyńska


On Sunday – November 22, a team from the parish of St. Queen Jadwiga in Inowrocław went to Jaksice, to promote WYD and to praise God through song. To our surprise the church in a very short time has began to fill up. During the Mass, we had the opportunity to say a few words about WYD and shares the idea of Ticket to Brother. The local parish priest welcomed us with open arms, because Jaksice do not talk much about World Youth Day. After the mass volunteers sell the items of Ticket to Brother and delicious cake, that was baked by ladies from the village. Ticket for Brother interest was huge, so we collected quite a large sum of money to help young people from different countries come to the meeting with the Holy Father. A pleasant surprise was the adoption of our team by parishioners who listened to what are the WYD. Thank God for the people who helped us financially and we remember them in prayer. We also hope that we will return with great desire to Jaksic.

image3 image image-3 image-2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *