W ostatnią niedzielę świętowaliśmy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Chrystus zapanował także w sercach wielu ludzi, którzy otworzyli się na drugiego człowieka i wsparli zbiórkę Biletu dla Brata w kościele oo. Franciszkanów. Poza pomocą materialną, zapewnieni zostaliśmy o wielu modlitwach w intencji ŚDMu! Widzimy, jak ważną rolę ŚDM odgrywa w życiu chrześcijan w każdym wieku. Spotkania z wiernymi, rozmowy i ilość okazanej pomocy przerosła nasze najśmielsze oczekiwania! Ludzie chcą pomagać! Chcą przyjmować pielgrzymów ŚDMu w swe domy! Tych ludzi ogarnęła już iskra miłosierdzia – niech zapali także Twoje serce!


Last Sunday we celebrated the Solemnity of Christ the King. Christ also reigns in the hearts of many people who have opened up to other people and supported the collection of Ticket for Brother in the Franciscans church. In addition to material aid, we have been assured by many prayers for WYD! We see that WYD plays an important role in the lives of Christians of all ages. Meeting with the faithful, conversation, and the amount of the aid exceeded our expectations! People want to help! They want to take the WYD pilgrims in their homes! These people have already swept the spark of mercy – may also ignite your heart!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *