W dniach 18-19 września obchodziliśmy wspomnienie świętego  Stanisława Kostki w Trzemesznie. Spotkanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią. Po Eucharystii udaliśmy się na spotkanie integracyjne, wspólnie myśleliśmy co możemy zrobić by zachęcić młodzież i bardziej promować ŚDM. Po tej krótkiej adoracji malowaliśmy kubki i koszulki świetnie się przy tym bawiąc. 

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od konferencji z Panem Tomaszem Terlikowskim. Który opowiadał nam o życiu małżeńskim w rodzinach katolickich oraz o związkach homoseksualnych. Wspólnota Galilea przygotowała dla nas Godzinę Miłosierdzia. Spotkanie zakończyliśmy mszą świętą . Każdy z nas odjeżdżając miał poczucie miłości Jezusa do nas. 


On 18-19 September we celebrated the memory of Saint Stanislaus Kostka in Trzemeszno. The meeting began our Eucharist. After the Eucharist we went to meet the integration, together we thought what can we do to encourage more young people and promote WYD. Then, after this short of adoration we painted mugs and t-shirts great while having fun.

The next day began with a conference with Mr. Tomasz Terlikowskim. Who told us about their married life in Catholic families, and of homosexual relationships. Community Galilee prepared for us Hour of Mercy. The meeting ended with Holy Mass. Each of us had a sense of setting off Jesus' love for us.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *