Pożegnanie w Chodzieży.

Rozpoczęliśmy ostatni dzień pobytu naszych gości w parafii mszą świętą celebrowaną przez księdza probszcza Ireneusza Szypurę w dwóch językach. Najpiękniejsze są momenty kiedy ludzie nie chcą opuścić kościoła, ale chcą dalej śpiewać, tańczyć i się modlić.

Chodzież – „barwy miłosierdzia”.

Dzień drugi nasi wolontariusze wraz z pielgrzymami z Czech rozpoczęli modlitwą. Następnie podzielili się na trzy grupy i zaczęli zwiedzanie Chodzieży w queście miejskim. Musieli m.in. narysować logo Świetowych Dni Młodzieży bądź powiedzieć poprawnie, po polsku „Urząd pocztowy”. Nasi goście zwiedzili najważniejsze miejsca w Chodzieży takie jak rynek, domki tkaczy czy …