W roku 2015 odbyły się dwa ważne wydarzenia. 500 dni przed Światowymi Dniami Młodzieży odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów z Księdzem Prymasem i Diecezjalnym Centrum Światowych Dni Młodzieży. Przedstawiliśmy formy współpracy w trakcie przygotowań do ŚDM, a także nasze oczekiwania.

Dokładnie rok przed ŚDM podpisany został list intencyjny o współpracy pomiędzy Prezydentem Miasta Gniezna, Starostwem Powiatowym i Archidiecezją. Ten dokument pokazuje, że ŚDM to ważne wydarzenie także dla lokalnego społeczeństwa.

In 2015, we held two important events. 500 days before the World Youth Day held a meeting representatives of local governments with the Primate of Poland and the Diocesan Centre of World Youth Day. We presented forms of cooperation in preparation for WYD, as well our expectations.

Exactly one year before WYD has been signed the letter of intent between Mayor of Gniezno, Gniezno Poviat and Archdiocese of Gniezno. This document shows that the WYD is also an important event for the local community.

DSC_6428 DSC_6418 DSC_6399 DSC_6398

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *