IV Niedziela Adwentu

Z Ewangelii wg św. Łukasza Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, Anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami ». Ona zmieszała się …

Matka Pokoju

Już lada moment nadejdzie rozwiązanie. Już za chwilę Maryja będzie tuliła w swoich ramionach Jezusa. Pełna pokoju Maryja oczekuje na narodziny Syna. Zawsze kiedy wsłuchuję lub wpatruję się w Matkę Bożą widzę w Niej coś czego często brakuje ludziom. Maryja swoim życiem pokazuje, że jest pełna pokoju. Że przez miejsce …

III Niedziela Adwentu

Z Ewangelii wg św. Jana Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z …

Matka Jezusa

Wchodzicie na targ. Robiąc zakupy i przechodząc od stanowiska do stanowiska rozglądacie się i szukacie warzyw, owoców. I kiedy stajecie w kolejce za pewną kobietą słyszycie jak mówi do sprzedawcy-poproszę kilogram najlepszych ziemniaków. Ale muszą być naprawdę najdorodniejsze, bo to dla mojego syna Jezusa. Maryja jest Matką Jezusa. To Ona …

II Niedziela Adwentu

Z Ewangelii wg św. Marka Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane u proroka Izajasza: «Oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie …